MADDE 1 – TARAFLAR

1.1 SATICI 

UNVANI    : FESLİKAN MEDİKAL LTD. ŞTİ. (Bundan Böyle ‘’Satıcı’’olarak anılacaktır.)
ADRESİ: CUMHURİYET MH. ABDİ İPEKÇİ CADDESİ ALTINTAŞ APT. 52/A MURATPAŞA/ANTALYA
TELEFON :
FAX            :
E-POSTA   : inwhite.tr@gmail.com
Mersis No    :
Web Sitesi    : inwhite-tr.com

1.2. ALICI 

ADI/ SOYADI/ UNVANI /T.C.                       :                                                                            (Bundan Böyle ‘’Alıcı’’olarak anılacaktır.)
 
ADRESİ    :
TELEFON:
E-POSTA :

 Ödeme Şekli ve Planı :

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek kişi :

Fatura Adresi :

Sipariş Tarihi :

Teslim şekli : Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

 FATURA BİLGİLERİ

Adı Soyadı /

Unvanı

Adres

Telefon

E-mail

Fatura teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile  birlikte teslim edilecektir.

MADDE 2 – KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu, MÜŞTERİ’nin inwhite-tr.com adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı ve Madde 3’de kodu, adı, adedi ve satış fiyatı faturada belirtilen ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 7/11/2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 6502 nolu Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATINA İLİŞKİN HUSUSLARIN BELİRLENMESİ

3.1 ÜRÜNLER

Mal ya da hizmetlerin temel özellikleri inwhite-tr.com adresinde yer almaktadır. Ürünler hakkında listelenen ve sitede ilan edilen satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve kampanyalar güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerliliğini koruyacaktır. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerli olacaktır. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergileri satış fiyatına dahil edilerek sitede yayınlanmaktadır.

Sözleşme bedelinin aşağıda belirtilen ödeme şekli ile ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Kredi Kartı, Debit Kart, Havale ve EFT

-Sözleşme konusu mal ya da hizmetin adı, adeti, KDV dâhil satış fiyatı, ödeme şekli, temel nitelikleri ve teslimat bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

ÜRÜNADETBRİM FİYATARA TOPLAM (KDV DAHİL)KARGO ÜCRETİÖDEME TOPLAMI
      

3.2-A TESLİMAT ŞEKLİ VE PLANI

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Bilgileri:

Sipariş edilen ürün veya ürünlerin IN WHITE tarafından tedarik edildikten sonra kategorisine göre 3-10 iş günü içinde sevkiyatına başlanacaktır.

3.2-B TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Sözleşme konusu ürünün teslimat masrafları alıcıya aittir. Teslimat, alıcı tarafından sözleşme bedelinin satıcıya ödenmesi ile birlikte en fazla 14 gün içinde satıcı tarafından gerçekleştirilir. Alıcının kararlaştırılan bedeli sözleşme imzalandıktan 1 gün içinde ödememiş olması halinde, satıcı tarafın teslimat yükümlülüğü ortadan kalkar.

Fatura, ürünlerin teslimi esnasında alıcı tarafa teslim edilecektir.

3.3 GECİKME FAİZİ

Alınan ürünlerin ödemesi peşin ya da kredi kartı ile yapılacaktır. Bu nedenle SATICI tarafından gecikme faizi uygulanmamaktadır.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1. inwhite-tr.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz bir şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2. Sözleşme konusu ürün ya da hizmet yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI`nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Teslim anında ALICININ adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’NIN ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlere ALICI katlanacaktır.

4.5. Sözleşmeye konu hizmetlere ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da hizmetin sunulacağı kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.6. Ürün hakkında onarım talep edilmesi halinde Tüketici Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen süreler uygulanır.

4.7. SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.8. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde siparişindeki ödeme şekline göre defaten iade edilir.

4.9. Tahsilatı yapılmış bir siparişin teslimatı, geçici bir aksaklık olmadığı sürece son kullanıcılar için aracı kargo şirketini herhangi bir bilgi vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

4.10. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının, banka kartının, debit kartının ve/veya İnternet Sitesinde sunulan diğer ödeme sistemlerinin ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü 3 (Üç) gün içinde SATICI’ya iade göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.11. Paket teslim alındıktan sonra teslimatçı firmanın görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılır. Bu yüzden, teslimat sırasında hasarlı olduğu tespit edilen paketler kabul edilmeyip tutanak tutturulmalıdır.

MADDE 5 ÖDEME İADE PROSEDÜRÜ

 5.1. ALICI’nın cayma hakkını kullanabildiği durumlarda veya siparişin konusu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, SATICI tahsil etmiş olduğu tutarın tamamı kredi kartı, banka kartı ve/veya debit kartı ve İnternet Sitesinde sunulan diğer ödeme sistemleri ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (On dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Banka tarafından ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa ödeme iadesini de yine taksitli olarak aynı adetli taksitle ALICI kredi kartlarına yapılmaktadır. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen bankaların süreci ile ilgili olmakla, SATICI’nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün değildir.

5.2. İade veya değişikliği istenen ürünler ayrı bir paket/ koli içerisinde konularak, kargoda hasar görmeyecek şekilde geri gönderilmelidir. Ürünlerin orijinal kolileri üzerinde meydana gelebilecek hasar ve üzerlerine yapıştırılan kargo vs. etiketleri, ürünlerin orijinalliğini ve dolayısıyla yeniden satılabilirliğini bozduğu için, iade veya değişimleri mümkün olamayacaktır.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI

6.1. Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Fakat ALICI isteği üzerine özelleştirilmiş ürünlerde iade kabul edilmemektedir. İlgili ürünlerin detay sayfalarında bu ibare açıkça belirtilmiştir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 14 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, Müşteri ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ürünün SATICI’nın anlaşmalı olduğu Kargo firması ile gönderilmesi halinde SATICI’ya aittir.

6.2. Cayma hakkının kullanılması için 7 günlük süre içinde SATICI’ya işbu Sözleşme’nin 1. Maddesinde belirtilen fax, telefon ya da elektronik posta yoluyla bildirimde bulunulması ve ürünün mesafeli satış sözleşmesi hükümlerine uygun olarak kullanılmamış olması gereklidir. Cayma hakkı kapsamında ürünün mesafeli satış sözleşmesi içeriğinde yer alan 6. Madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. İade ürünün SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması ile iade edilmesi halinde, iade sevkiyat masrafları SATICI tarafından karşılanacaktır.

6.3. 14 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı ile birlikte eksiksiz, hasarsız, yıkanmamış, terziye uğramamış ve kullanılmamış olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli Müşteri’ye iade edilir.

6.4. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI`ya teslim edilen ürünün SATICI`ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

MADDE 7 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz,

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
 2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 5. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 6. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 7. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 8. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 9. ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler
 10. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler
 11. HASARA İLİŞKİN SORUMLULUK

Kanundan, durumun gereğinden veya sözleşmede öngörülen özel koşullardan doğan ayrık haller dışında satılanın yarar ve hasarı taşınır satışlarında zilyetliğin devri anına kadar satıcıya aittir. Taşınır satışlarında, alıcının satılanın zilyetliğini devralmada temerrüde düşmesi durumunda zilyetliğin devri gerçekleşmişçesine satılanın yarar ve hasarı alıcıya geçer. Satıcı alıcının isteği üzerine satılanı ifa yerinde başka bir yere gönderirse yarar ve hasar satılanın taşıcıya teslim edildiği anda alıcıya geçer.

 1. Ayıptan Doğan Sorumluluk

Ayıplı Mal: Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.

Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir.

Bu madde ile ayıba karşı sorumlu tutulanlar, ayıba karşı daha uzun bir süre ile sorumluluk üstlenmemişlerse, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir.

Ayıplı malın neden olduğu zararlardan sorumluluğa ilişkin hükümler dışında, ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mallar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, imalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde “özürlüdür” ibaresini içeren bir etiket konulması zorunludur. Yalnızca ayıplı mal satılan veya bir kat ya da reyon gibi bir bölümü sürekli olarak ayıplı mal satışına, tüketicinin bilebileceği şekilde tahsis edilmiş yerlerde bu etiketin konulma zorunluluğu yoktur. Malın ayıplı olduğu hususu, tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde gösterilir.

Güvenli olmayan mallar, piyasaya özürlüdür etiketiyle dahi arz edilemez. Bu ürünlere, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

Bu hükümler, mal satışına ilişkin her türlü tüketici işleminde de uygulanır.

 1. Temerrüt Hükümleri

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu’nun 106-108.maddesinde yer alan Temerrüt hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı taraf borcun ifa edilmemesinden dolayı borcun ifasını ve gecikme tazminatı isteyebilir ya da karşı tarafa bu haklarından vazgeçtiğini bildirmek sureti ile borcun ifa edilmemesinden doğan zararının ve giderilmesini isteyebilir ya da sözleşmeden dönebilir. Sözleşmeden dönülmesi halinde taraflar karşılıklı olarak ifa yükümlülüğünden kurtulur ve daha önce ifa ettikleri edimleri geri isteyebilir.

 1. MÜCBİR SEBEPLER    

 Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkması ile taraflardan birinin veya ikisinin sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini veya bunların kararlaştırılan zamanda yerine getirmelerinin önüne geçen durumlar mücbir sebep olarak nitelendirilir. Mücbir sebep hallerinin (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, pandemi, el koyma, grev lokavt, üretim tesislerinde önemli ölçüde arıza) var olması durumunda, mücbir sebeplerden dolayı borcunu ifa edemeyen taraf diğer tarafa durumu derhal bildirecektir.

 1.  UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli yetkilidir. Alıcının ürün ve hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda SATICI’nın defter ve kayıtlarının, belgelerinin, bilgisayar kayıtlarının, çıktılarının ve düzenlenecek tutanakların geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını ve dava halinde herhangi bir hususun ispatı için Taraflar bu maddenin HMK.193. maddesi anlamında yazılı delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder.

 1. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

TARİH:

ALICI:                                                                        SATICI: FESLİKAN MEDİKAL LTD.ŞTİ.