6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)

UYARINCA KİŞİSELVERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

FESLİKAN MEDİKAL LTD. ŞTİ.  AÇIK RIZA METNİ

FESLİKAN MEDİKAL LTD. ŞTİ. (“FESLİKAN” veya “Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında istisnaya tabi olan hallerin haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz;

İşbu Müşteri Açık Rıza Metni’nde yer alan hususlarla alakalı olarak açık rıza vermiş olduğum kişisel verilerimin, yukarıda açıklanmış olan amaçlarla işlenmesine ve yukarıda belirtilmiş olan kişilere aktarılmasına hiçbir etki altında kalmadan, Müşteri Aydınlatma Metni’ni de okuyarak açık rıza veriyorum.

 1. Veri Sorumlusu Feslikan Medikal Ltd. Şti, Abdi Ipekci Caddesi 52/A 07030 Muratpasa / Antalya konumunda yerleşik bir şirkettir ve kişisel verilerimin toplanması, işlenmesi, kullanılması ve saklanması konusunda veri sorumlusudur.
 2. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi Feslikan Medikal Ltd. Şti, e-ticaret platformunu kullanımınız sırasında aşağıdaki kişisel verilerinizi toplayabilir ve işleyebilir:
 • Adınız, soyadınız ve iletişim bilgileriniz (e-posta adresi, telefon numarası, adres vb.).
 • Fatura ve teslimat bilgileriniz.
 • Ödeme bilgileriniz (kredi kartı, banka hesap bilgileri vb.).
 • Sipariş verme ve takip etme ile ilgili bilgileriniz.
 • Müşteri hizmetleri iletişim kayıtları.

Bu veriler, siparişlerinizin işlenmesi, teslimatların gerçekleştirilmesi, ödeme işlemlerinin yapılması, müşteri hizmetleri sunulması, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla kullanılacaktır.

 1. Kişisel Verilerin Paylaşılması Feslikan Medikal Ltd. Şti, kişisel verilerinizi yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi veya hizmetlerin sağlanması amacıyla üçüncü taraflarla paylaşabilir. Bu üçüncü taraflar, iş ortakları, kargo şirketleri, ödeme hizmet sağlayıcıları, pazarlama ajansları veya yasal merciler olabilir. Kişisel verileriniz, yürürlükteki veri koruma yasalarına uygun olarak paylaşılacak ve korunacaktır.
 2. Veri Güvenliği Feslikan Medikal Ltd. Şti, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri alır. Veri güvenliği konusunda mümkün olan en iyi önlemleri almaya çalışsak da, internet üzerinden yapılan iletişimlerin ve veri depolamanın mutlak güvenliği garanti edilemez.
 3. Kişisel Verilerin Saklanması Feslikan Medikal Ltd. Şti, kişisel verilerinizi yalnızca belirtilen amaçlar doğrultusunda ve yasal gerekliliklerin izin verdiği süre boyunca saklayacaktır.
 4. Haklarınız Kişisel verilerinizi toplama, işleme, kullanma ve saklama konusunda belli haklara sahipsiniz. Bu haklar arasında kişisel verilerinize erişim, düzeltme, silme ve işleme faaliyetlerine itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Ayrıca, kişisel verilerinizin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız düzeltme talebinde bulunabilirsiniz.
 5. Rızanızın Geri Çekilmesi Açık rızanızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Rızanızı geri çekmeniz durumunda, kişisel verileriniz belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmayacak ve işlenmeyecektir. Ancak, geri çekme işlemi geriye dönük olarak verilerinizi etkilemeyecektir.

Bu açık rıza metnini okuyup anladığımı ve Feslikan Medikal Ltd. Şti’nin e-ticaret platformunu kullanırken kişisel verilerimin bu metinde belirtilen şekilde toplanabileceğini, işlenebileceğini ve kullanılabileceğini kabul ediyorum.